ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων /Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΟΠΣΚΕ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ

Ηλεκτρονικό προφίλ στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) θα πρέπει να δημιουργήσουν εκτός από τις εταιρείες και οι σύμβουλοι των εταιρειών που θα υποβάλουν τις προτάσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360» ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4887/2022

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 9η Ιανουαρίου 2023. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 10η Απριλίου 2023
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο