Υπηρεσίες

adeiepi
adeiepi

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση των διαδικασιών και την εκπόνηση μελετών για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πρατηρίων υγρών καυσίμων και συνεργείων αυτοκινήτων. Επιπρόσθετα η εταιρεία αναλαμβάνει την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, μελετών πολιτικού μηχανικού και περιβαλλοντικών μελετών(Π.Π.Ε., Μ.Π.Ε. κλπ). Τέλος, διεκπεραιώσεις υποθέσεων που αφορούν Διεύθυνση Ανάπτυξης, Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών, Τμήμα Πολεοδομίας, Δ.ΕΠ.Α.Α.Ε. και Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Anaptiksi

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Με εμπειρία δεκαετιών στηρίζουμε μεταποιητικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της βιομηχανίας, οι οποίες επιθυμούν να ενταχθούν σε αναπτυξιακούς νόμους και κοινοτικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να επιδοτηθούν. Αναλαμβάνουμε κάθε έργο ολιστικά από την κατάρτιση απαιτούμενης μελέτης και υποβολή φακέλου, την παροχή συμβουλών και τεχνικών οδηγιών, την υποβολή της πρότασης της επένδυσης, την παρακολούθηση της υλοποίησης της επένδυσης έως και το κλείσιμο του έργου.

Anaptiksi
TechSecurity
TechSecurity

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για επιχειρήσεις όλων των κλάδων δραστηριότητας, ανεξαρτήτου μεγέθους και βαθμίδας επικινδυνότητας. Με εμπειρία ετών αναλαμβάνει την εκπόνηση σχεδίων διαφυγής, μελετών εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και μελετών σήμανσης.

Engine1

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αναλαμβάνουμε την Επίβλεψη Λειτουργίας και Συντήρησης Βιομηχανίας σε μονάδες με εγκατεστημένη ισχύ που υπερβαίνει τα 59 KW (80HP), όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Engine1
Μετάβαση στο περιεχόμενο