Υπηρεσίες

adeiepi
adeiepi

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση των διαδικασιών και την εκπόνηση μελετών για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πρατηρίων υγρών καυσίμων και συνεργείων αυτοκινήτων. Επιπρόσθετα, η εταιρεία αναλαμβάνει την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, μελετών πολιτικού μηχανικού και περιβαλλοντικών μελετών. Τέλος, διεκπεραιώσεις υποθέσεων που αφορούν υπηρεσίες όπως η Διεύθυνση Ανάπτυξης, η Υπηρεσία Δόμησης, η Διεύθυνση Μεταφορών και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Anaptiksi

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Με εμπειρία δεκαετιών στηρίζουμε μεταποιητικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της βιομηχανίας, οι οποίες επιθυμούν να ενταχθούν σε αναπτυξιακούς νόμους και κοινοτικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προκειμένου να επιδοτηθούν. Αναλαμβάνουμε κάθε έργο ολιστικά από την κατάρτιση απαιτούμενης μελέτης και υποβολή φακέλου, την παροχή συμβουλών και τεχνικών οδηγιών, την υποβολή της πρότασης της επένδυσης, την παρακολούθηση της υλοποίησης της επένδυσης έως την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Anaptiksi
TechSecurity
TechSecurity

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για επιχειρήσεις όλων των κλάδων δραστηριότητας, ανεξαρτήτου μεγέθους και βαθμίδας επικινδυνότητας. Με εμπειρία ετών αναλαμβάνει την εκπόνηση σχεδίων διαφυγής, μελετών εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και μελετών σήμανσης.

Engine1

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης βιομηχανικών μονάδων με εγκατεστημένη ισχύ που υπερβαίνει τα 59 KW (80HP), όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Engine1

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Οι εκτιμήσεις από πιστοποιημένους εκτιμητές για επιχειρήσεις είναι υποχρεωτικές ανά τακτά χρονικά διαστήματα με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, πέραν των περιπτώσεων αγοραπωλησίας. Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιημένους εκτιμητές και διενεργεί πληθώρα εκτιμήσεων Η/Μ Εξοπλισμού & Εγκαταστάσεων, για λογαριασμό μεγάλων εταιρειών και πιστωτικών ιδρυμάτων.

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο