Η εταιρεία

Κύρια δραστηριότητα μας είναι η εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών και τεχνοοικονομικών μελετών καθώς και η επίβλεψη των αντίστοιχων έργων. Το γραφείο μας δραστηριοποιείται κυρίως στο βιομηχανικό και βιοτεχνικό κλάδο και αναλαμβάνει τόσο μελέτες και επιβλέψεις τεχνικών έργων όσο εκτιμήσεις ακινήτων και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Το τεχνικό γραφείο πρωτολειτούργησε το 1976 ως ατομική επιχείρηση του Κωνσταντίνου Βρανάκη. Από το 2011, δραστηριοποιούμαστε ως εταιρεία μελετών & επιβλέψεων τεχνικών έργων με την επωνυμία “ΒΡΑΝΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ”, με πελατολόγιο που περιλαμβάνει περισσότερες από 500 επιχειρήσεις και ιδιώτες σε όλη την Ελλάδα, τις οποίες εξακολουθούμε μέχρι σήμερα να υποστηρίζουμε συνεχώς τόσο στη λειτουργία τους, όσο και στις επεκτάσεις, και τον εκσυγχρονισμό τους.

Εκτός από την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, το αντικείμενο δραστηριότητας του γραφείου διευρύνθηκε και συνεχίζει έως σήμερα στο χώρο της παροχής υπηρεσιών, με έμφαση στην εκπόνηση μελετών επενδυτικών σχεδίων κυρίως μεταποιητικών μονάδων όλων των κλάδων της βιομηχανίας για υπαγωγή σε αναπτυξιακούς νόμους και κοινοτικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να επιδοτηθούν.

Η εταιρεία διαθέτει μόνιμο προσωπικό και έκτακτους συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων, στην συντριπτική πλειοψηφία Πανεπιστημιακής και Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στη μακρόχρονη σχέση συνεργασίας. Το υψηλό επίπεδο των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασμό με την μακρόχρονη εμπειρία τους και την εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα με τα οποία ασχολούνται, διασφαλίζει την ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς - πελάτες της εταιρείας και αποτελεί την εγγύηση για την αποτελεσματικότητα και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουμε.

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο