1.1

1.2

1.3

1.41.5

1.6

1.7

1.8

2.9

1.10

 

 

 

 

31 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη Δράση “Κουπόνια Καινοτομίας για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις” στο πλαίσιο του ΕΠ/ΠΚΜ 2014-2020 Περισσότερα εδώ…

 

19 Σεπτεμβρίου 2019

Δεύτερος πίνακας εντάξεων στο 4.2.1 Μεταποίηση με επιπλέον 28 επενδύσεις Περισσότερα εδώ…

 

3 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού Ν.4399/2016 Περισσότερα εδώ…

 

20 Ιουνίου 2019

Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης μετά την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 Περισσότερα εδώ…

 

31 Μαΐου 2019

Τελικό σχέδιο της προκήρυξης του καθεστώτος της επιχειρηματικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Ν.4399/16 Περισσότερα εδώ…

 

15 Μαΐου 2019

Προσωρινός κατάλογος με τους δυνητικούς δικαιούχους της δράσης 4.2.2 Περισσότερα εδώ…

 

28 Μαρτίου 2019

Αποτελέσματα Εξέτασης των Ενστάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.2 Περισσότερα εδώ…

 

9 Απριλίου 2019

Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Δράση 4.2.1 Περισσότερα εδώ…

 

28 Μαρτίου 2019

Προσωρινός κατάλογος με τους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης 4.2.2 Περισσότερα εδώ…

 

1 Μαρτίου 2019

“Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΠΜΜΕ εμπορίου & παροχής υπηρεσιών” στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περισσότερα εδώ…

 

19 Φεβρουαρίου 2019

«Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΠMμΕ Μεταποίησης και Τουρισμού» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περισσότερα εδώ…

 

20 Φεβρουαρίου 2019

Τρίτη (3η) προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού Ν.4399/16 Περισσότερα εδώ…

 

21 Δεκεμβρίου 2018

Έναρξη 3ου κύκλου υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων Γενική Επιχειρηματικότητα του Ν.4399/16 Περισσότερα εδώ…

 

19 Δεκεμβρίου 2018

Νέα Δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων" Περισσότερα εδώ…

 

19 Δεκεμβρίου 2018

Νέα Δράση "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση" Περισσότερα εδώ…

 

4 Ιουνίου 2018

Νέα Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" Περισσότερα εδώ…

 

4 Ιουνίου 2018

Νέα Δράση "Ψηφιακό Άλμα" Περισσότερα εδώ…

 

4 Ιουνίου 2018

Νέα Δράση "Ψηφιακό Βήμα" Περισσότερα εδώ…

 

12 Απριλίου 2018

Αναπτυξιακος Νόμος 4399/16: 2η Προκήρυξη για «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» Περισσότερα εδώ…

 

11 Απριλίου 2018

Αναπτυξιακος Νόμος 4399/16: 2η Προκήρυξη για «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Περισσότερα εδώ…

 

15 Μαρτίου 2018

Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στη Δράση "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχείρησεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" Περισσότερα εδώ…

 

2 Φεβρουαρίου 2018

Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β κύκλος» Περισσότερα εδώ…

 

16 Ιανουαρίου 2018

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Α΄ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας Ν.4399/2016 (ΓΔΙΕ). Περισσότερα εδώ…

 

22 Δεκεμβρίου 2017

Παράταση της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας για τις δράσεις 4.2.1. και 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020 από την 31η Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018. Περισσότερα εδώ…

 

15 Δεκεμβρίου 2017

Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.» Περισσότερα εδώ…

 

28 Νοεμβρίου 2017

Υπουργική απόφαση για τα «Σχέδια Βελτίωσης» Περισσότερα εδώ…

 

23 Νοεμβρίου 2017

Χορήγηση παράτασης υποβολής αιτήσεων στήριξης των δράσεων 4.2.1 και 4.2.2 του υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020» Περισσότερα εδώ…

 

15 Νοεμβρίου 2017

Ξεκινά ο 2ος κύκλος των τεσσάρων καθεστώτων ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου Περισσότερα εδώ…

 

12 Σεπτεμβρίου 2017

Διαβούλευση Απόφασης Υπομέτρου 4.1 Περισσότερα εδώ…

 

2 Ιουνίου 2017

Προδημοσίευση «Σχεδίων Βελτίωσης» Δράσεις 4.1.1 & 4.1.3 Περισσότερα εδώ…

 

27 Απριλίου 2017

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» Περισσότερα εδώ…

 

4 Απριλίου 2017

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 4.2. Περισσότερα εδώ…

 

3 Απριλίου 2017

Δημοσιοποίηση προσωρινών αποτελεσμάτων για τη δράση "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές". Περισσότερα εδώ…

 

31 Ιανουαρίου 2017

Δημοσιοποίηση προσωρινών αποτελεσμάτων για τη δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα". Περισσότερα εδώ…

 

26 Οκτωβρίου 2016

Σε δημόσια διαβούλευση το Μέτρο 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που αφορά «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων». Περισσότερα εδώ…

 

19 Οκτωβρίου 2016

1. Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» Περισσότερα εδώ…

2. Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» Περισσότερα εδώ…

3. Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» Περισσότερα εδώ…

4. Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» Περισσότερα εδώ…

 

24 Ιουνίου 2016

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Ν. 4399/2016 (Α' 117 / 22.06.16) «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.» Περισσότερα εδώ…

 

15 Απριλίου 2016

Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 123Α του Π.Α.Α. 2007-2013 στο Μέτρο 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020. Περισσότερα εδώ…

 

8 Απριλίου 2016

Αποφάσεις καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων των Μέτρων 311,312,313 του ΠΑΑ 2007–2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014-2020. Περισσότερα εδώ…        

 

28 Μαρτίου 2016

Αποφάσεις καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007–2013 στο Μέτρο 4.1 του ΠΑΑ 2014-2020. Περισσότερα εδώ…

 

11 Φεβρουαρίου 2016

1. "Αναβάθμιση MME με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" Περισσότερα εδώ…

2. "Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών" Περισσότερα εδώ…

3. "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" Περισσότερα εδώ…

4. "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" Περισσότερα εδώ…

 

1 Φεβρουαρίου 2016

Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στον Ν.4178/2013. Περισσότερα εδώ…

 

29 Ιανουαρίου 2016

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (Σχέδιο νόμου). Περισσότερα εδώ…

           

13 Οκτωβρίου 2015

Το Νοέμβριο οι προκηρύξεις ενίσχυσης τεσσάρων επενδυτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2014-2020). Περισσότερα εδώ…

           

8 Οκτωβρίου 2015

Νέα υπηρεσία υποστήριξης για θέματα ιδιωτικών έργων και μελετών προς τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ. Περισσότερα εδώ…

           

11 Σεπτεμβρίου 2015

Καταβολή των αμοιβών μηχανικών με χρέωση λογαριασμού και internet banking. Περισσότερα εδώ…

           

1 Σεπτεμβρίου 2015

Τέσσερα προγράμματα ΕΣΠΑ για ανέργους και επιχειρήσεις. Περισσότερα εδώ…

           

13 Φεβρουαρίου 2015

Αποφάσεις επαναξιολόγησης, απόρριψης αιτημάτων θεραπείας καθώς και μη πλήρωσης όρων ένταξης των Δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Περισσότερα εδώ…

           

19 Ιανουαρίου 2015

Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχειρήσεων. Περισσότερα εδώ…

           

18 Δεκεμβρίου 2014

Προδημοσίευση δύο δράσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανέργους από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Περισσότερα εδώ…

                                                                   

31 Οκτωβρίου 2014

Αναστολή υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 123Α. Περισσότερα εδώ…

                                                                   

16 Οκτωβρίου 2014

Νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Περισσότερα εδώ…

                                                                   

13 Οκτωβρίου 2014

Παράταση στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Περισσότερα εδώ…

 

29 Αυγούστου 2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020). Περισσότερα εδώ…

 

30 Ιουνίου 2014

Ολοκληρώθηκαν οι υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων όλων των προγενέστερων κύκλων του Επενδυτικού Νόμου. Περισσότερα εδώ…

 

30 Ιουνίου 2014

Επενδυτικός Νόμος - Ενίσχυση έως 45%. Περισσότερα εδώ…

 

5 Φεβρουαρίου 2014

Υποβολές Επενδυτικού Νόμου έως 5 Μαρτίου 2014. Περισσότερα εδώ…

 

27 Ιανουαρίου 2014

Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων στον Eπενδυτικό Nόμο για τον Α” κύκλο του 2014. Περισσότερα εδώ…

 

11 Δεκεμβρίου 2013

Γ΄ Πρόσκληση του Μέτρου 123Α «Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων». Περισσότερα εδώ…

 

25 Νοεμβρίου 2013

Νέα Προκήρυξη για την Υποστήριξη της Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων. Περισσότερα εδώ…

 

30 Οκτωβρίου 2013

Αποτελέσματα της Δράσης: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013» και ενημερωτικό υλικό. Περισσότερα εδώ…

 

26 Ιουνίου 2013

Προδημοσίευση του προγράμματος Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ. Περισσότερα εδώ…

 

23 Απριλίου 2013

Παράταση 2ης πρόσκλησης Άξονα 3 του Άξονα 3 του ΠΑΑ. Περισσότερα εδώ…

 

21 Απριλίου 2013

O νέος αναπτυξιακός νόμος (Ν.4146/2013). Περισσότερα εδώ…

 

5 Φεβρουαρίου 2013

2η Προκήρυξη για την υλοποίηση Ιδιωτικών Επενδύσεων στο Πλαίσιο των Μέτρων 311,312,313 του Άξονα 3 του ΠΑΑ. Περισσότερα εδώ…

 

14 Ιανουαρίου 2013

Προκήρυξη του Προγράμματος Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΠΕΠ). Περισσότερα εδώ…

 

20 Νοεμβρίου 2012

Το νέο blog του γραφείου μας. Περισσότερα εδώ…

 

19 Νοεμβρίου 2012

Ημερίδα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 «Οι απαιτήσεις της Ελληνικής Βιομηχανικής παραγωγής σε σχέση με το διεθνή ανταγωνισμό, με προσανατολισμό την εξαγωγική δρστηριότητα». Περισσότερα εδώ…

 

16 Νοεμβρίου 2012

Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση της ρευστότητας και την προώθηση υλοποίησης των Σχεδίων Βελτίωσης και των Σχεδίων Μεταποίησης. Περισσότερα εδώ…

 

31 Οκτωβρίου 2012

Παράταση Υποβολών αιτήσεων στα Γενικά Καθεστώτα του Β' κύκλου έτους 2012 του Ν.3908/2011. Περισσότερα εδώ…

 

15 Οκτωβρίου 2012

Κάλυψη ίδιας συμμετοχής αιτήσεων ενίσχυσης που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της Β΄ Προκήρυξης του Μέτρου 123Α, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Περισσότερα εδώ…

 

1 Οκτωβρίου 2012

Προκήρυξη υποβολών Β΄κύκλου έτους 2012. Περισσότερα εδώ…

 

4 Ιουνίου 2012

Η νέα μας σελίδα στο Facebook. Περισσότερα εδώ…

 

30 Απριλίου 2012

Προδημοσίευση Προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Περισσότερα εδώ…

 

27 Απριλίου 2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ». Περισσότερα εδώ…

 

26 Απριλίου 2012

Παράταση υποβολής επενδυτικού νόμου 3908/2011. Περισσότερα εδώ…

 

21 Δεκεμβρίου 2011

Παράταση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης του Μετρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013 έως την 23η Ιανουαρίου 2012 αντί της 28ης Δεκεμβρίου 2011. Περισσότερα εδώ…

 

20 Σεπτεμβρίου 2011

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. Περισσότερα εδώ…

 

19  Αυγούστου 2011

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για τα σχέδια Βελτίωσης στο πλαίσιο της προκήρυξης του Μέτρου 121 του ΠΑΑ. Περισσότερα εδώ…

 

20 Απριλίου 2011

Ενεργοποιείται ο νέος επενδυτικός νόμος N.3908/11. Περισσότερα εδώ…

Βασικές οδηγίες για επενδυτές. Περισσότερα εδώ…

 

 

 

 

© Copyright 2005-2019 | VCE

All Rights Reserved