1.1

1.2

1.3

2.41.51.61.71.81.9

1.10

 

 

 

 

Αναστάσιος Π. Μάντσος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Διπλ. Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

 

Δέσποινα Ι. Ζαμπέλη

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διπλ. Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

 

Βασιλική Ε. Μαλλίνη

Μηχανικός Περιβάλλοντος

Διπλ. Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.

 

Χρήστος Ι. Κελεγκούρης

Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc.

Διπλ. Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.

 

Άννα Κ. Ανδρόνικου

Χημικός Μηχανικός

Διπλ. Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

 

Λάζαρος Ι. Σαρηγιαννίδης

Δρ. Μηχανικός, Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.

Οικονομολόγος, M.Sc., Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Χριστίνα Ε. Παπαγόρα

Γεωπόνος, M.Sc.

Πτυχ. Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ.

 

Αννέτα Α. Τσελεπή

Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc.

Διπλ. Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.

 

Φωτεινή Α. Σακαλίδου

Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, M.Sc.

Διπλ. Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.

 

 

 

 

 

© Copyright 2005-2019 | VCE

All Rights Reserved